Styrelse

Ordförande
Gunnar Törnqvist, 070-688 73 90, ordforande@ybsresaro.se

Kassör
Annis Westerberg, 070-220 16 77, kassor@ybsresaro.se

Övriga styrelsemedlemmar
Lotta Diedrich
Arne Andersson
Magnus Sedlacek
Markus Kroon (suppleant)
Per Troein (suppleant)

Revisorer
Erik Öhman
Thomas Lindblom
Per Fellenius (suppleant)

Valberedning
Johan Lund,  070-294 57 78 (sammankallande)
Stefan Österberg

Bryggchef Ytterbystrand
Magnus Sedlacek, 073-501 17 51, bryggchef@ybsresaro.se