Områden

Föreningen förvaltar idag följande samfälligheter.

Ytterby S:1, S:2, S:6
Huvudsakligen vägar.
Kioskmarken Ytterby Brygga. Arrenderas av Isterbergets tomtägareförening.

Ytterby S:9
Ytterbystrands brygga och badstrand Ytterbyviks hamnområde. Arrenderas av FYB.
Del av Björkvikens hamnområde. Arrenderas av FYB.
Vägmark

Ytterby S:10
Huvudsakligen den s k Parken med gamla brandstationen. Ca 2000 kvm mark runt brandstationen. Arrenderas av FYB
Vägmark

Ytterby FS:14
Huvudsakligen vatten.