Styrelse

Ordförande
Gunnar Törnqvist, 070-688 73 90, ordforande@ybsresaro.se

Kassör
David Westerling

Övriga styrelsemedlemmar
Lotta Diedrich
Arne Andersson
Magnus Sedlacek
Markus Kroon (suppleant)
Per Troein (suppleant)

Revisorer
Bengt Lundqvist
Thomas Lindblom

Valberedning
Helge Winberg
Stefan Österberg

Bryggchef Ytterbystrand
Magnus Sedlacek, 073-501 17 51, bryggchef@ybsresaro.se