Dokument

Årsmötesprotokoll

Årsstämmoprotokoll 2023-09-27
Bilaga till årsmötesprotokoll 2023 kallelse
Bilaga till årsmötesprotokoll 2023 närvarolista
Bilaga till årsmötesprotokoll 2023 verksamhetsberättelse
Bilaga till årsmötesprotokoll 2023 årsredovisning
Bilaga till årsmötesprotokoll 2023 revisorsberättelse
Bilaga till årsmötesprotokoll 2023 budget

Årsstämmoprotokoll 2022-09-25
Bilaga till årsmötesprotokoll 2022 kallelse
Bilaga till årsmötesprotokoll 2022 närvarolista
Bilaga till årsmötesprotokoll 2022 verksamhetsberättelse
Bilaga till årsmötesprotokoll 2022 årsredovisning
Bilaga till årsmötesprotokoll 2022 revisorsberättelse
Bilaga till årsmötesprotokoll 2022 budget
Bilaga till årsmötesprotokoll 2022 verksamhetsplan 2022-2023

Årsstämmoprotokoll 2021-09-30

Årsstämmoprotokoll 2020-10-01
Bilaga till årsmötesprotokoll 2020 kallelse
Bilaga till årsmötesprotokoll 2020 närvarolista
Bilaga till årsmötesprotokoll 2020 verksamhetsberättelse
Bilaga till årsmötesprotokoll 2020 årsredovisning
Bilaga till årsmötesprotokoll 2020 revisorsberättelse
Bilaga till årsmötesprotokoll 2020 budget

2019-09-26
Bilaga till årsmötesprotokoll 2019 närvarolista
Bilaga till årsmötesprotokoll 2019 kallelse
Bilaga till årsmötesprotokoll 2019 årsredovisning
Bilaga till årsmötesprotokoll 2019 budget
Bilaga till årsmötesprotokoll 2019 verksamhetsberättelse
Bilaga till årsmötesprotokoll 2019 revisorsberättelse

2018-09-12
Bilagor till årsmötesprotokoll 2018

2017-09-12
Bilagor till årsmötesprotokoll 2017

2016-09-12
2015-09-29
2014-09-29 inklusive verksamhetsberättelse och årsredovisning
2013-09-30
2012-09-24
2011-09-29

Verksamhetsberättelser
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010

Årsredovisningar
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010

Budget
2022-2023
2021-2022 (Budgeten är en del av verksamhetsberättelsen och fick anmärkningar, se protokoll från årsstämman)
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018

Kallelser
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015