Om YBS

Ytterby B Samfällighetsförening (YBS) bildades 1989 för att samordna och förenkla förvaltningen av samfällt ägd mark och vatten inom Ytterby B på Resarö som tidigare förvaltades av Fastighetsägareföreningen Ytterby B (FYB).

Delägare i de olika samfälligheterna är i huvudsak de gamla stamfastigheterna. Om din fastighet är delägare i någon av samfälligheterna framgår av ditt fastighetsutdrag alternativt kan du söka på andelstalssidan. Det går alltså inte att ansöka om medlemsskap.

Drift och underhåll av vägarna sköts av Resarö vägförening.