Kallelse till årsstämma 2022

Dag: 2022-09-25 kl 16:00

Plats: Resarö Bygdegård

Dagordning enligt kallelse, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning.

Förslag till verksamhetsplan och budget.

Vi påminner de som kommer om att hålla avstånd till varandra för att motverka spridningen av Covid-19. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber är det bra om du inte deltar.

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!

Kallelse till årsstämma 2020

Dag: 2020-10-01 kl 19:00

Plats: Paviljongen, Paviljongsvägen 11, Resarö

Dagordning enligt kallelse. Verksamhetsberättelsen, Resultat- och balansrapport samt budget finns på dokumentsidan.

Vi påminner de som kommer om att hålla avstånd till varandra för att motverka spridningen av Covid-19. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber är det bra om du inte deltar.

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!

Dikning i parken

En av alla aktiviteter som satts upp för året var att dika delar av parken. Detta utfördes i måndags (2020-05-18) av Leif Hultberg från Propellertjänst som fick assistans av ordförande Gunnar.

Resultatet av eldningen

YBS Ytterby B Samfällighetsförening har nu röjt upp i vårt Parkområde S10.

Medlemmar och styrelsen har ställt upp och eldat 5 st stora högar vid två tillfällen, skogen är nu ganska fin och nu väntar vi på att Blåsippor och Vitsippor ska böraja dyka upp om en månad.

Tony Wilkins och hans gäng har fått uppdrag att fortsätta ta ner träd som är dåliga, en del granar har barkborren i sig och måste snarast tas hand om.

Tony kommer lägga upp en del stockar mitt emot brandstationen för mellanlagring av en del större timmer.

Sent i höst kommer vi troligen att behöva göra en ny insats i skogen med eldning och då måste medlemmarna ställa upp och hjälpa till för att begränsa kostnaden.

Bilden är från ett tidigare eldningstillfälle.

Väl mött igen!

YBS Styrelse