månadsarkiv: september 2019

Kallelse till årsstämma 2019

Dag: 2019-09-26 kl 19:00

Plats: Bygdegården, Ytterbyvägen, Resarö

Dagordning enligt kallelse. Verksamhetsberättelsen, Resultat- och balansrapport samt budget finns på dokumentsidan.

Inkommen motion från YBF.

På mötet kommer vi att informera om de kostnader som varit till följd av stormen som drabbade skogsområdet vid gamla brandstationen i vintras. Föreningen har minimalt med intäkter vilket gör att eventuella kostnader för att ta hand om skogen vid en storm eller andra kostnader som lantmäteriförrättningar blir ett problem för föreningen som eventuellt kommer behöva göra ett avgiftsuttag från föreningsmedlemmarna. Frågan huruvida vi framöver ska vårda parken kommer behandlas under stämman, se punkt 15 på dagordningen, och vi ser gärna att så många som möjligt kan komma på stämman.

Välkomna!

Styrelsen för YBS