Protokoll från årsstämman 2023

Årsstämman hölls den 27e september kl 19:30 i Bygdegården, Resarö.

Vid stämman närvarande 13 personer varav 12 röstberättigade medlemmar.

Protokoll från årsstämman 2023 och övriga handlingar återfinns på dokument sidan.