Andelstal

BeteckningSamfällighetAndel
VAXHOLM YTTERBY 4:100Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:100Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:100Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:100Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:101Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:101Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:101Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:101Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:102Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:102Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:102Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:102Ytterby S:90,26
VAXHOLM YTTERBY 4:103Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:103Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:103Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:103Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:104Ytterby FS:140,04
VAXHOLM YTTERBY 4:104Ytterby S:10,04
VAXHOLM YTTERBY 4:104Ytterby S:20,04
VAXHOLM YTTERBY 4:104Ytterby S:90,08
VAXHOLM YTTERBY 4:105Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:105Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:105Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:105Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:106Ytterby FS:140,03
VAXHOLM YTTERBY 4:106Ytterby S:10,03
VAXHOLM YTTERBY 4:106Ytterby S:20,03
VAXHOLM YTTERBY 4:106Ytterby S:90,06
VAXHOLM YTTERBY 4:107Ytterby FS:140,04
VAXHOLM YTTERBY 4:107Ytterby S:10,04
VAXHOLM YTTERBY 4:107Ytterby S:20,04
VAXHOLM YTTERBY 4:107Ytterby S:90,08
VAXHOLM YTTERBY 4:108Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:108Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:108Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:108Ytterby S:90,26
VAXHOLM YTTERBY 4:109Ytterby FS:140,08
VAXHOLM YTTERBY 4:109Ytterby S:10,08
VAXHOLM YTTERBY 4:109Ytterby S:20,08
VAXHOLM YTTERBY 4:109Ytterby S:90,16
VAXHOLM YTTERBY 4:110Ytterby FS:140,10
VAXHOLM YTTERBY 4:110Ytterby S:10,10
VAXHOLM YTTERBY 4:110Ytterby S:20,10
VAXHOLM YTTERBY 4:110Ytterby S:90,20
VAXHOLM YTTERBY 4:111Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:111Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:111Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:111Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:112Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:112Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:112Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:112Ytterby S:90,26
VAXHOLM YTTERBY 4:113Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:113Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:113Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:113Ytterby S:90,26
VAXHOLM YTTERBY 4:114Ytterby FS:140,08
VAXHOLM YTTERBY 4:114Ytterby S:10,08
VAXHOLM YTTERBY 4:114Ytterby S:20,08
VAXHOLM YTTERBY 4:114Ytterby S:90,16
VAXHOLM YTTERBY 4:116Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:116Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:116Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:116Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:117Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:117Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:117Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:117Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:118Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:118Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:118Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:118Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:119Ytterby FS:140,01
VAXHOLM YTTERBY 4:119Ytterby S:10,01
VAXHOLM YTTERBY 4:119Ytterby S:20,01
VAXHOLM YTTERBY 4:119Ytterby S:90,02
VAXHOLM YTTERBY 4:120Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:120Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:120Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:120Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:121Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:121Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:121Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:121Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:122Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:122Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:122Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:122Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:123Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:123Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:123Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:123Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:124Ytterby FS:140,33
VAXHOLM YTTERBY 4:124Ytterby S:10,33
VAXHOLM YTTERBY 4:124Ytterby S:20,33
VAXHOLM YTTERBY 4:124Ytterby S:90,66
VAXHOLM YTTERBY 4:125Ytterby FS:140,23
VAXHOLM YTTERBY 4:125Ytterby S:10,23
VAXHOLM YTTERBY 4:125Ytterby S:20,23
VAXHOLM YTTERBY 4:125Ytterby S:90,46
VAXHOLM YTTERBY 4:126Ytterby FS:140,22
VAXHOLM YTTERBY 4:126Ytterby S:10,22
VAXHOLM YTTERBY 4:126Ytterby S:20,22
VAXHOLM YTTERBY 4:126Ytterby S:90,44
VAXHOLM YTTERBY 4:127Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:127Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:127Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:127Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:128Ytterby FS:140,22
VAXHOLM YTTERBY 4:128Ytterby S:10,22
VAXHOLM YTTERBY 4:128Ytterby S:20,22
VAXHOLM YTTERBY 4:128Ytterby S:90,44
VAXHOLM YTTERBY 4:129Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:129Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:129Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:129Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:130Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:130Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:130Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:130Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:131Ytterby FS:140,10
VAXHOLM YTTERBY 4:131Ytterby S:10,10
VAXHOLM YTTERBY 4:131Ytterby S:20,10
VAXHOLM YTTERBY 4:131Ytterby S:90,20
VAXHOLM YTTERBY 4:133Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:133Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:133Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:133Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:134Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:134Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:134Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:134Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:135Ytterby FS:140,08
VAXHOLM YTTERBY 4:135Ytterby S:10,08
VAXHOLM YTTERBY 4:135Ytterby S:20,08
VAXHOLM YTTERBY 4:135Ytterby S:90,16
VAXHOLM YTTERBY 4:136Ytterby FS:140,15
VAXHOLM YTTERBY 4:136Ytterby S:10,15
VAXHOLM YTTERBY 4:136Ytterby S:20,15
VAXHOLM YTTERBY 4:136Ytterby S:90,30
VAXHOLM YTTERBY 4:137Ytterby FS:140,15
VAXHOLM YTTERBY 4:137Ytterby S:10,15
VAXHOLM YTTERBY 4:137Ytterby S:20,15
VAXHOLM YTTERBY 4:137Ytterby S:90,30
VAXHOLM YTTERBY 4:138Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:138Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:138Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:138Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:139Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:139Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:139Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:139Ytterby S:90,26
VAXHOLM YTTERBY 4:140Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:140Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:140Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:140Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:141Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:141Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:141Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:141Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:142Ytterby FS:140,05
VAXHOLM YTTERBY 4:142Ytterby S:10,05
VAXHOLM YTTERBY 4:142Ytterby S:20,05
VAXHOLM YTTERBY 4:142Ytterby S:90,10
VAXHOLM YTTERBY 4:143Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:143Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:143Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:143Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:144Ytterby FS:140,10
VAXHOLM YTTERBY 4:144Ytterby S:10,10
VAXHOLM YTTERBY 4:144Ytterby S:20,10
VAXHOLM YTTERBY 4:144Ytterby S:90,20
VAXHOLM YTTERBY 4:147Ytterby FS:140,03
VAXHOLM YTTERBY 4:147Ytterby S:10,03
VAXHOLM YTTERBY 4:147Ytterby S:20,03
VAXHOLM YTTERBY 4:147Ytterby S:90,06
VAXHOLM YTTERBY 4:148Ytterby FS:140,03
VAXHOLM YTTERBY 4:148Ytterby S:10,03
VAXHOLM YTTERBY 4:148Ytterby S:20,03
VAXHOLM YTTERBY 4:148Ytterby S:90,06
VAXHOLM YTTERBY 4:149Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:149Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:149Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:149Ytterby S:90,26
VAXHOLM YTTERBY 4:150Ytterby FS:140,08
VAXHOLM YTTERBY 4:150Ytterby S:10,08
VAXHOLM YTTERBY 4:150Ytterby S:20,08
VAXHOLM YTTERBY 4:150Ytterby S:90,16
VAXHOLM YTTERBY 4:151Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:151Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:151Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:151Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:152Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:152Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:152Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:152Ytterby S:90,26
VAXHOLM YTTERBY 4:153Ytterby FS:140,15
VAXHOLM YTTERBY 4:153Ytterby S:10,15
VAXHOLM YTTERBY 4:153Ytterby S:20,15
VAXHOLM YTTERBY 4:153Ytterby S:90,30
VAXHOLM YTTERBY 4:154Ytterby FS:140,10
VAXHOLM YTTERBY 4:154Ytterby S:10,10
VAXHOLM YTTERBY 4:154Ytterby S:20,10
VAXHOLM YTTERBY 4:154Ytterby S:90,20
VAXHOLM YTTERBY 4:155Ytterby FS:140,20
VAXHOLM YTTERBY 4:155Ytterby S:10,20
VAXHOLM YTTERBY 4:155Ytterby S:20,20
VAXHOLM YTTERBY 4:155Ytterby S:90,40
VAXHOLM YTTERBY 4:156Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:156Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:156Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:156Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:157Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:157Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:157Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:157Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:158Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:158Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:158Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:158Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:159Ytterby FS:140,15
VAXHOLM YTTERBY 4:159Ytterby S:10,15
VAXHOLM YTTERBY 4:159Ytterby S:20,15
VAXHOLM YTTERBY 4:159Ytterby S:90,30
VAXHOLM YTTERBY 4:160Ytterby FS:140,16
VAXHOLM YTTERBY 4:160Ytterby S:10,16
VAXHOLM YTTERBY 4:160Ytterby S:20,16
VAXHOLM YTTERBY 4:160Ytterby S:90,32
VAXHOLM YTTERBY 4:161Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:161Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:161Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:161Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:162Ytterby FS:140,19
VAXHOLM YTTERBY 4:162Ytterby S:10,19
VAXHOLM YTTERBY 4:162Ytterby S:20,19
VAXHOLM YTTERBY 4:162Ytterby S:90,38
VAXHOLM YTTERBY 4:163Ytterby FS:140,10
VAXHOLM YTTERBY 4:163Ytterby S:10,10
VAXHOLM YTTERBY 4:163Ytterby S:20,10
VAXHOLM YTTERBY 4:163Ytterby S:90,20
VAXHOLM YTTERBY 4:164Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:164Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:164Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:164Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:166Ytterby FS:140,01
VAXHOLM YTTERBY 4:166Ytterby S:10,01
VAXHOLM YTTERBY 4:166Ytterby S:20,01
VAXHOLM YTTERBY 4:166Ytterby S:90,02
VAXHOLM YTTERBY 4:167Ytterby FS:140,35
VAXHOLM YTTERBY 4:167Ytterby S:10,35
VAXHOLM YTTERBY 4:167Ytterby S:20,35
VAXHOLM YTTERBY 4:167Ytterby S:90,70
VAXHOLM YTTERBY 4:170Ytterby FS:1413,90
VAXHOLM YTTERBY 4:170Ytterby S:113,90
VAXHOLM YTTERBY 4:170Ytterby S:1040,29
VAXHOLM YTTERBY 4:170Ytterby S:213,90
VAXHOLM YTTERBY 4:170Ytterby S:927,80
VAXHOLM YTTERBY 4:171Ytterby FS:140,10
VAXHOLM YTTERBY 4:171Ytterby S:10,10
VAXHOLM YTTERBY 4:171Ytterby S:100,29
VAXHOLM YTTERBY 4:171Ytterby S:20,10
VAXHOLM YTTERBY 4:171Ytterby S:90,20
VAXHOLM YTTERBY 4:172Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:172Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:172Ytterby S:100,41
VAXHOLM YTTERBY 4:172Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:172Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:173Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:173Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:173Ytterby S:100,41
VAXHOLM YTTERBY 4:173Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:173Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:174Ytterby FS:140,15
VAXHOLM YTTERBY 4:174Ytterby S:10,15
VAXHOLM YTTERBY 4:174Ytterby S:100,43
VAXHOLM YTTERBY 4:174Ytterby S:20,15
VAXHOLM YTTERBY 4:174Ytterby S:90,30
VAXHOLM YTTERBY 4:175Ytterby FS:140,15
VAXHOLM YTTERBY 4:175Ytterby S:10,15
VAXHOLM YTTERBY 4:175Ytterby S:100,43
VAXHOLM YTTERBY 4:175Ytterby S:20,15
VAXHOLM YTTERBY 4:175Ytterby S:90,30
VAXHOLM YTTERBY 4:176Ytterby FS:140,16
VAXHOLM YTTERBY 4:176Ytterby S:10,16
VAXHOLM YTTERBY 4:176Ytterby S:100,46
VAXHOLM YTTERBY 4:176Ytterby S:20,16
VAXHOLM YTTERBY 4:176Ytterby S:90,32
VAXHOLM YTTERBY 4:177Ytterby FS:140,16
VAXHOLM YTTERBY 4:177Ytterby S:10,16
VAXHOLM YTTERBY 4:177Ytterby S:100,46
VAXHOLM YTTERBY 4:177Ytterby S:20,16
VAXHOLM YTTERBY 4:177Ytterby S:90,32
VAXHOLM YTTERBY 4:178Ytterby FS:140,01
VAXHOLM YTTERBY 4:178Ytterby S:10,01
VAXHOLM YTTERBY 4:178Ytterby S:100,03
VAXHOLM YTTERBY 4:178Ytterby S:20,01
VAXHOLM YTTERBY 4:178Ytterby S:90,02
VAXHOLM YTTERBY 4:179Ytterby FS:140,21
VAXHOLM YTTERBY 4:179Ytterby S:10,21
VAXHOLM YTTERBY 4:179Ytterby S:100,61
VAXHOLM YTTERBY 4:179Ytterby S:20,21
VAXHOLM YTTERBY 4:179Ytterby S:90,42
VAXHOLM YTTERBY 4:18Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:18Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:18Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:18Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:180Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:180Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:180Ytterby S:100,35
VAXHOLM YTTERBY 4:180Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:180Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:181Ytterby FS:140,20
VAXHOLM YTTERBY 4:181Ytterby S:10,20
VAXHOLM YTTERBY 4:181Ytterby S:100,58
VAXHOLM YTTERBY 4:181Ytterby S:20,20
VAXHOLM YTTERBY 4:181Ytterby S:90,40
VAXHOLM YTTERBY 4:183Ytterby FS:140,26
VAXHOLM YTTERBY 4:183Ytterby S:10,26
VAXHOLM YTTERBY 4:183Ytterby S:100,75
VAXHOLM YTTERBY 4:183Ytterby S:20,26
VAXHOLM YTTERBY 4:183Ytterby S:90,52
VAXHOLM YTTERBY 4:184Ytterby FS:140,17
VAXHOLM YTTERBY 4:184Ytterby S:10,17
VAXHOLM YTTERBY 4:184Ytterby S:100,49
VAXHOLM YTTERBY 4:184Ytterby S:20,17
VAXHOLM YTTERBY 4:184Ytterby S:90,34
VAXHOLM YTTERBY 4:185Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:185Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:185Ytterby S:100,38
VAXHOLM YTTERBY 4:185Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:185Ytterby S:90,26
VAXHOLM YTTERBY 4:186Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:186Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:186Ytterby S:100,35
VAXHOLM YTTERBY 4:186Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:186Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:187Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:187Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:187Ytterby S:100,26
VAXHOLM YTTERBY 4:187Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:187Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:188Ytterby FS:140,08
VAXHOLM YTTERBY 4:188Ytterby S:10,08
VAXHOLM YTTERBY 4:188Ytterby S:100,23
VAXHOLM YTTERBY 4:188Ytterby S:20,08
VAXHOLM YTTERBY 4:188Ytterby S:90,16
VAXHOLM YTTERBY 4:189Ytterby FS:140,10
VAXHOLM YTTERBY 4:189Ytterby S:10,10
VAXHOLM YTTERBY 4:189Ytterby S:100,29
VAXHOLM YTTERBY 4:189Ytterby S:20,10
VAXHOLM YTTERBY 4:189Ytterby S:90,20
VAXHOLM YTTERBY 4:19Ytterby FS:140,18
VAXHOLM YTTERBY 4:19Ytterby S:10,18
VAXHOLM YTTERBY 4:19Ytterby S:20,18
VAXHOLM YTTERBY 4:19Ytterby S:90,36
VAXHOLM YTTERBY 4:190Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:190Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:190Ytterby S:100,35
VAXHOLM YTTERBY 4:190Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:190Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:191Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:191Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:191Ytterby S:100,32
VAXHOLM YTTERBY 4:191Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:191Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:192Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:192Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:192Ytterby S:100,32
VAXHOLM YTTERBY 4:192Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:192Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:193Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:193Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:193Ytterby S:100,35
VAXHOLM YTTERBY 4:193Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:193Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:194Ytterby FS:140,10
VAXHOLM YTTERBY 4:194Ytterby S:10,10
VAXHOLM YTTERBY 4:194Ytterby S:100,29
VAXHOLM YTTERBY 4:194Ytterby S:20,10
VAXHOLM YTTERBY 4:194Ytterby S:90,20
VAXHOLM YTTERBY 4:195Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:195Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:195Ytterby S:100,20
VAXHOLM YTTERBY 4:195Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:195Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:196Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:196Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:196Ytterby S:100,26
VAXHOLM YTTERBY 4:196Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:196Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:197Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:197Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:197Ytterby S:100,35
VAXHOLM YTTERBY 4:197Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:197Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:202Ytterby FS:140,25
VAXHOLM YTTERBY 4:202Ytterby S:10,25
VAXHOLM YTTERBY 4:202Ytterby S:100,72
VAXHOLM YTTERBY 4:202Ytterby S:20,25
VAXHOLM YTTERBY 4:202Ytterby S:90,50
VAXHOLM YTTERBY 4:204Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:204Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:204Ytterby S:100,41
VAXHOLM YTTERBY 4:204Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:204Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:206Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:206Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:206Ytterby S:100,35
VAXHOLM YTTERBY 4:206Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:206Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:209Ytterby FS:140,08
VAXHOLM YTTERBY 4:209Ytterby S:10,08
VAXHOLM YTTERBY 4:209Ytterby S:100,23
VAXHOLM YTTERBY 4:209Ytterby S:20,08
VAXHOLM YTTERBY 4:209Ytterby S:90,16
VAXHOLM YTTERBY 4:210Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:210Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:210Ytterby S:100,20
VAXHOLM YTTERBY 4:210Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:210Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:211Ytterby FS:140,08
VAXHOLM YTTERBY 4:211Ytterby S:10,08
VAXHOLM YTTERBY 4:211Ytterby S:100,23
VAXHOLM YTTERBY 4:211Ytterby S:20,08
VAXHOLM YTTERBY 4:211Ytterby S:90,16
VAXHOLM YTTERBY 4:212Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:212Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:212Ytterby S:100,26
VAXHOLM YTTERBY 4:212Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:212Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:213Ytterby FS:140,19
VAXHOLM YTTERBY 4:213Ytterby S:10,19
VAXHOLM YTTERBY 4:213Ytterby S:100,55
VAXHOLM YTTERBY 4:213Ytterby S:20,19
VAXHOLM YTTERBY 4:213Ytterby S:90,38
VAXHOLM YTTERBY 4:214Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:214Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:214Ytterby S:100,32
VAXHOLM YTTERBY 4:214Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:214Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:215Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:215Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:215Ytterby S:100,17
VAXHOLM YTTERBY 4:215Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:215Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:216Ytterby FS:140,10
VAXHOLM YTTERBY 4:216Ytterby S:10,10
VAXHOLM YTTERBY 4:216Ytterby S:100,29
VAXHOLM YTTERBY 4:216Ytterby S:20,10
VAXHOLM YTTERBY 4:216Ytterby S:90,20
VAXHOLM YTTERBY 4:217Ytterby FS:140,20
VAXHOLM YTTERBY 4:217Ytterby S:10,20
VAXHOLM YTTERBY 4:217Ytterby S:100,58
VAXHOLM YTTERBY 4:217Ytterby S:20,20
VAXHOLM YTTERBY 4:217Ytterby S:90,40
VAXHOLM YTTERBY 4:218Ytterby FS:140,21
VAXHOLM YTTERBY 4:218Ytterby S:10,21
VAXHOLM YTTERBY 4:218Ytterby S:100,61
VAXHOLM YTTERBY 4:218Ytterby S:20,21
VAXHOLM YTTERBY 4:218Ytterby S:90,42
VAXHOLM YTTERBY 4:221Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:221Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:221Ytterby S:100,32
VAXHOLM YTTERBY 4:221Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:221Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:222Ytterby FS:140,17
VAXHOLM YTTERBY 4:222Ytterby S:10,17
VAXHOLM YTTERBY 4:222Ytterby S:100,49
VAXHOLM YTTERBY 4:222Ytterby S:20,17
VAXHOLM YTTERBY 4:222Ytterby S:90,34
VAXHOLM YTTERBY 4:223Ytterby FS:140,15
VAXHOLM YTTERBY 4:223Ytterby S:10,15
VAXHOLM YTTERBY 4:223Ytterby S:100,43
VAXHOLM YTTERBY 4:223Ytterby S:20,15
VAXHOLM YTTERBY 4:223Ytterby S:90,30
VAXHOLM YTTERBY 4:224Ytterby FS:140,21
VAXHOLM YTTERBY 4:224Ytterby S:10,21
VAXHOLM YTTERBY 4:224Ytterby S:100,61
VAXHOLM YTTERBY 4:224Ytterby S:20,21
VAXHOLM YTTERBY 4:224Ytterby S:90,42
VAXHOLM YTTERBY 4:227Ytterby FS:140,21
VAXHOLM YTTERBY 4:227Ytterby S:10,21
VAXHOLM YTTERBY 4:227Ytterby S:100,61
VAXHOLM YTTERBY 4:227Ytterby S:20,21
VAXHOLM YTTERBY 4:227Ytterby S:90,42
VAXHOLM YTTERBY 4:228Ytterby FS:140,22
VAXHOLM YTTERBY 4:228Ytterby S:10,22
VAXHOLM YTTERBY 4:228Ytterby S:100,64
VAXHOLM YTTERBY 4:228Ytterby S:20,22
VAXHOLM YTTERBY 4:228Ytterby S:90,44
VAXHOLM YTTERBY 4:23Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:23Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:23Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:23Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:230Ytterby FS:140,24
VAXHOLM YTTERBY 4:230Ytterby S:10,24
VAXHOLM YTTERBY 4:230Ytterby S:100,70
VAXHOLM YTTERBY 4:230Ytterby S:20,24
VAXHOLM YTTERBY 4:230Ytterby S:90,48
VAXHOLM YTTERBY 4:231Ytterby FS:140,18
VAXHOLM YTTERBY 4:231Ytterby S:10,18
VAXHOLM YTTERBY 4:231Ytterby S:100,52
VAXHOLM YTTERBY 4:231Ytterby S:20,18
VAXHOLM YTTERBY 4:231Ytterby S:90,36
VAXHOLM YTTERBY 4:232Ytterby FS:140,20
VAXHOLM YTTERBY 4:232Ytterby S:10,20
VAXHOLM YTTERBY 4:232Ytterby S:100,58
VAXHOLM YTTERBY 4:232Ytterby S:20,20
VAXHOLM YTTERBY 4:232Ytterby S:90,40
VAXHOLM YTTERBY 4:234Ytterby FS:140,59
VAXHOLM YTTERBY 4:234Ytterby S:10,59
VAXHOLM YTTERBY 4:234Ytterby S:101,71
VAXHOLM YTTERBY 4:234Ytterby S:20,59
VAXHOLM YTTERBY 4:234Ytterby S:91,18
VAXHOLM YTTERBY 4:235Ytterby FS:140,21
VAXHOLM YTTERBY 4:235Ytterby S:10,21
VAXHOLM YTTERBY 4:235Ytterby S:100,61
VAXHOLM YTTERBY 4:235Ytterby S:20,21
VAXHOLM YTTERBY 4:235Ytterby S:90,42
VAXHOLM YTTERBY 4:236Ytterby FS:140,73
VAXHOLM YTTERBY 4:236Ytterby S:10,73
VAXHOLM YTTERBY 4:236Ytterby S:102,11
VAXHOLM YTTERBY 4:236Ytterby S:20,73
VAXHOLM YTTERBY 4:236Ytterby S:91,46
VAXHOLM YTTERBY 4:237Ytterby FS:142,40
VAXHOLM YTTERBY 4:237Ytterby S:12,40
VAXHOLM YTTERBY 4:237Ytterby S:106,96
VAXHOLM YTTERBY 4:237Ytterby S:94,80
VAXHOLM YTTERBY 4:239Ytterby FS:140,34
VAXHOLM YTTERBY 4:239Ytterby S:10,34
VAXHOLM YTTERBY 4:239Ytterby S:100,99
VAXHOLM YTTERBY 4:239Ytterby S:20,34
VAXHOLM YTTERBY 4:239Ytterby S:90,68
VAXHOLM YTTERBY 4:24Ytterby FS:140,18
VAXHOLM YTTERBY 4:24Ytterby S:10,18
VAXHOLM YTTERBY 4:24Ytterby S:20,18
VAXHOLM YTTERBY 4:24Ytterby S:90,36
VAXHOLM YTTERBY 4:240Ytterby FS:140,27
VAXHOLM YTTERBY 4:240Ytterby S:10,27
VAXHOLM YTTERBY 4:240Ytterby S:100,78
VAXHOLM YTTERBY 4:240Ytterby S:20,27
VAXHOLM YTTERBY 4:240Ytterby S:90,54
VAXHOLM YTTERBY 4:241Ytterby FS:140,36
VAXHOLM YTTERBY 4:241Ytterby S:10,36
VAXHOLM YTTERBY 4:241Ytterby S:101,04
VAXHOLM YTTERBY 4:241Ytterby S:20,36
VAXHOLM YTTERBY 4:241Ytterby S:90,72
VAXHOLM YTTERBY 4:242Ytterby FS:140,53
VAXHOLM YTTERBY 4:242Ytterby S:10,53
VAXHOLM YTTERBY 4:242Ytterby S:101,54
VAXHOLM YTTERBY 4:242Ytterby S:20,53
VAXHOLM YTTERBY 4:242Ytterby S:91,06
VAXHOLM YTTERBY 4:243Ytterby FS:140,17
VAXHOLM YTTERBY 4:243Ytterby S:10,17
VAXHOLM YTTERBY 4:243Ytterby S:100,49
VAXHOLM YTTERBY 4:243Ytterby S:20,17
VAXHOLM YTTERBY 4:243Ytterby S:90,34
VAXHOLM YTTERBY 4:244Ytterby FS:140,16
VAXHOLM YTTERBY 4:244Ytterby S:10,16
VAXHOLM YTTERBY 4:244Ytterby S:100,46
VAXHOLM YTTERBY 4:244Ytterby S:20,16
VAXHOLM YTTERBY 4:244Ytterby S:90,32
VAXHOLM YTTERBY 4:245Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:245Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:245Ytterby S:100,41
VAXHOLM YTTERBY 4:245Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:245Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:246Ytterby FS:140,18
VAXHOLM YTTERBY 4:246Ytterby S:10,18
VAXHOLM YTTERBY 4:246Ytterby S:100,52
VAXHOLM YTTERBY 4:246Ytterby S:20,18
VAXHOLM YTTERBY 4:246Ytterby S:90,36
VAXHOLM YTTERBY 4:247Ytterby FS:140,20
VAXHOLM YTTERBY 4:247Ytterby S:10,20
VAXHOLM YTTERBY 4:247Ytterby S:100,58
VAXHOLM YTTERBY 4:247Ytterby S:20,20
VAXHOLM YTTERBY 4:247Ytterby S:90,40
VAXHOLM YTTERBY 4:248Ytterby FS:140,19
VAXHOLM YTTERBY 4:248Ytterby S:10,19
VAXHOLM YTTERBY 4:248Ytterby S:100,55
VAXHOLM YTTERBY 4:248Ytterby S:20,19
VAXHOLM YTTERBY 4:248Ytterby S:90,38
VAXHOLM YTTERBY 4:249Ytterby FS:140,19
VAXHOLM YTTERBY 4:249Ytterby S:10,19
VAXHOLM YTTERBY 4:249Ytterby S:100,55
VAXHOLM YTTERBY 4:249Ytterby S:20,19
VAXHOLM YTTERBY 4:249Ytterby S:90,38
VAXHOLM YTTERBY 4:25Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:25Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:25Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:25Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:250Ytterby FS:140,16
VAXHOLM YTTERBY 4:250Ytterby S:10,16
VAXHOLM YTTERBY 4:250Ytterby S:100,46
VAXHOLM YTTERBY 4:250Ytterby S:20,16
VAXHOLM YTTERBY 4:250Ytterby S:90,32
VAXHOLM YTTERBY 4:251Ytterby FS:140,27
VAXHOLM YTTERBY 4:251Ytterby S:10,27
VAXHOLM YTTERBY 4:251Ytterby S:100,78
VAXHOLM YTTERBY 4:251Ytterby S:20,27
VAXHOLM YTTERBY 4:251Ytterby S:90,54
VAXHOLM YTTERBY 4:252Ytterby FS:141,21
VAXHOLM YTTERBY 4:252Ytterby S:11,21
VAXHOLM YTTERBY 4:252Ytterby S:103,33
VAXHOLM YTTERBY 4:252Ytterby S:21,21
VAXHOLM YTTERBY 4:252Ytterby S:92,42
VAXHOLM YTTERBY 4:253Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:253Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:253Ytterby S:100,35
VAXHOLM YTTERBY 4:253Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:253Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:254Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:254Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:254Ytterby S:100,41
VAXHOLM YTTERBY 4:254Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:254Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:255Ytterby FS:140,18
VAXHOLM YTTERBY 4:255Ytterby S:10,18
VAXHOLM YTTERBY 4:255Ytterby S:100,52
VAXHOLM YTTERBY 4:255Ytterby S:20,18
VAXHOLM YTTERBY 4:255Ytterby S:90,36
VAXHOLM YTTERBY 4:256Ytterby FS:140,29
VAXHOLM YTTERBY 4:256Ytterby S:10,29
VAXHOLM YTTERBY 4:256Ytterby S:100,84
VAXHOLM YTTERBY 4:256Ytterby S:20,29
VAXHOLM YTTERBY 4:256Ytterby S:90,58
VAXHOLM YTTERBY 4:257Ytterby FS:140,28
VAXHOLM YTTERBY 4:257Ytterby S:10,28
VAXHOLM YTTERBY 4:257Ytterby S:100,81
VAXHOLM YTTERBY 4:257Ytterby S:20,28
VAXHOLM YTTERBY 4:257Ytterby S:90,56
VAXHOLM YTTERBY 4:258Ytterby FS:140,58
VAXHOLM YTTERBY 4:258Ytterby S:10,58
VAXHOLM YTTERBY 4:258Ytterby S:101,68
VAXHOLM YTTERBY 4:258Ytterby S:20,58
VAXHOLM YTTERBY 4:258Ytterby S:91,16
VAXHOLM YTTERBY 4:26Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:26Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:26Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:26Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:260Ytterby FS:140,27
VAXHOLM YTTERBY 4:260Ytterby S:10,27
VAXHOLM YTTERBY 4:260Ytterby S:100,78
VAXHOLM YTTERBY 4:260Ytterby S:20,27
VAXHOLM YTTERBY 4:260Ytterby S:90,54
VAXHOLM YTTERBY 4:261Ytterby FS:140,65
VAXHOLM YTTERBY 4:261Ytterby S:10,65
VAXHOLM YTTERBY 4:261Ytterby S:101,88
VAXHOLM YTTERBY 4:261Ytterby S:20,65
VAXHOLM YTTERBY 4:261Ytterby S:91,30
VAXHOLM YTTERBY 4:271Ytterby FS:140,16
VAXHOLM YTTERBY 4:271Ytterby S:10,16
VAXHOLM YTTERBY 4:271Ytterby S:100,46
VAXHOLM YTTERBY 4:271Ytterby S:20,16
VAXHOLM YTTERBY 4:271Ytterby S:90,32
VAXHOLM YTTERBY 4:272Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:272Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:272Ytterby S:100,41
VAXHOLM YTTERBY 4:272Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:272Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:273Ytterby FS:140,15
VAXHOLM YTTERBY 4:273Ytterby S:10,15
VAXHOLM YTTERBY 4:273Ytterby S:100,43
VAXHOLM YTTERBY 4:273Ytterby S:20,15
VAXHOLM YTTERBY 4:273Ytterby S:90,30
VAXHOLM YTTERBY 4:274Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:274Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:274Ytterby S:100,38
VAXHOLM YTTERBY 4:274Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:274Ytterby S:90,26
VAXHOLM YTTERBY 4:275Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:275Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:275Ytterby S:100,38
VAXHOLM YTTERBY 4:275Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:275Ytterby S:90,26
VAXHOLM YTTERBY 4:276Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:276Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:276Ytterby S:100,41
VAXHOLM YTTERBY 4:276Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:276Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:277Ytterby FS:140,08
VAXHOLM YTTERBY 4:277Ytterby S:10,08
VAXHOLM YTTERBY 4:277Ytterby S:100,23
VAXHOLM YTTERBY 4:277Ytterby S:20,08
VAXHOLM YTTERBY 4:277Ytterby S:90,16
VAXHOLM YTTERBY 4:278Ytterby FS:140,17
VAXHOLM YTTERBY 4:278Ytterby S:10,17
VAXHOLM YTTERBY 4:278Ytterby S:100,49
VAXHOLM YTTERBY 4:278Ytterby S:20,17
VAXHOLM YTTERBY 4:278Ytterby S:90,34
VAXHOLM YTTERBY 4:279Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:279Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:279Ytterby S:100,20
VAXHOLM YTTERBY 4:279Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:279Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:28Ytterby FS:140,03
VAXHOLM YTTERBY 4:28Ytterby S:10,03
VAXHOLM YTTERBY 4:28Ytterby S:20,03
VAXHOLM YTTERBY 4:28Ytterby S:90,06
VAXHOLM YTTERBY 4:280Ytterby FS:140,08
VAXHOLM YTTERBY 4:280Ytterby S:10,08
VAXHOLM YTTERBY 4:280Ytterby S:100,23
VAXHOLM YTTERBY 4:280Ytterby S:20,08
VAXHOLM YTTERBY 4:280Ytterby S:90,16
VAXHOLM YTTERBY 4:281Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:281Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:281Ytterby S:100,32
VAXHOLM YTTERBY 4:281Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:281Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:289Ytterby FS:146,10
VAXHOLM YTTERBY 4:289Ytterby S:16,10
VAXHOLM YTTERBY 4:289Ytterby S:26,10
VAXHOLM YTTERBY 4:29Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:29Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:29Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:29Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:291Ytterby FS:1415,40
VAXHOLM YTTERBY 4:291Ytterby S:115,40
VAXHOLM YTTERBY 4:291Ytterby S:215,40
VAXHOLM YTTERBY 4:292Ytterby FS:143,40
VAXHOLM YTTERBY 4:292Ytterby S:13,40
VAXHOLM YTTERBY 4:292Ytterby S:23,40
VAXHOLM YTTERBY 4:293Ytterby FS:149,10
VAXHOLM YTTERBY 4:293Ytterby S:19,10
VAXHOLM YTTERBY 4:293Ytterby S:29,10
VAXHOLM YTTERBY 4:294Ytterby FS:146,90
VAXHOLM YTTERBY 4:294Ytterby S:16,90
VAXHOLM YTTERBY 4:294Ytterby S:26,90
VAXHOLM YTTERBY 4:295Ytterby FS:145,60
VAXHOLM YTTERBY 4:295Ytterby S:15,60
VAXHOLM YTTERBY 4:295Ytterby S:25,60
VAXHOLM YTTERBY 4:297Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:297Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:297Ytterby S:100,32
VAXHOLM YTTERBY 4:297Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:297Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:298Ytterby FS:140,10
VAXHOLM YTTERBY 4:298Ytterby S:10,10
VAXHOLM YTTERBY 4:298Ytterby S:100,29
VAXHOLM YTTERBY 4:298Ytterby S:20,10
VAXHOLM YTTERBY 4:298Ytterby S:90,20
VAXHOLM YTTERBY 4:30Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:30Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:30Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:30Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:31Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:31Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:31Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:31Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:32Ytterby FS:140,17
VAXHOLM YTTERBY 4:32Ytterby S:10,17
VAXHOLM YTTERBY 4:32Ytterby S:20,17
VAXHOLM YTTERBY 4:32Ytterby S:90,34
VAXHOLM YTTERBY 4:33Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:33Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:33Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:33Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:344Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:344Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:344Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:344Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:345Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:345Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:345Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:345Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:346Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:346Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:346Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:346Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:347Ytterby FS:140,02
VAXHOLM YTTERBY 4:347Ytterby S:10,02
VAXHOLM YTTERBY 4:347Ytterby S:20,02
VAXHOLM YTTERBY 4:347Ytterby S:90,04
VAXHOLM YTTERBY 4:35Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:35Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:35Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:35Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:36Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:36Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:36Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:36Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:366Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:366Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:366Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:366Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:37Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:37Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:37Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:37Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:38Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:38Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:38Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:38Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:39Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:39Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:39Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:39Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:40Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:40Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:40Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:40Ytterby S:90,26
VAXHOLM YTTERBY 4:41Ytterby FS:140,05
VAXHOLM YTTERBY 4:41Ytterby S:10,05
VAXHOLM YTTERBY 4:41Ytterby S:20,05
VAXHOLM YTTERBY 4:41Ytterby S:90,10
VAXHOLM YTTERBY 4:42Ytterby FS:140,05
VAXHOLM YTTERBY 4:42Ytterby S:10,05
VAXHOLM YTTERBY 4:42Ytterby S:20,05
VAXHOLM YTTERBY 4:42Ytterby S:90,10
VAXHOLM YTTERBY 4:43Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:43Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:43Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:43Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:45Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:45Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:45Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:45Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:46Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:46Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:46Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:46Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:47Ytterby FS:140,10
VAXHOLM YTTERBY 4:47Ytterby S:10,10
VAXHOLM YTTERBY 4:47Ytterby S:20,10
VAXHOLM YTTERBY 4:47Ytterby S:90,20
VAXHOLM YTTERBY 4:48Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:48Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:48Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:48Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:49Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:49Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:49Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:49Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:50Ytterby FS:140,08
VAXHOLM YTTERBY 4:50Ytterby S:10,08
VAXHOLM YTTERBY 4:50Ytterby S:20,08
VAXHOLM YTTERBY 4:50Ytterby S:90,16
VAXHOLM YTTERBY 4:51Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:51Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:51Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:51Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:52Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:52Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:52Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:52Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:53Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:53Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:53Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:53Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:54Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:54Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:54Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:54Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:55Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:55Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:55Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:55Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:56Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:56Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:56Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:56Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:57Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:57Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:57Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:57Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:58Ytterby FS:140,10
VAXHOLM YTTERBY 4:58Ytterby S:10,10
VAXHOLM YTTERBY 4:58Ytterby S:20,10
VAXHOLM YTTERBY 4:58Ytterby S:90,20
VAXHOLM YTTERBY 4:59Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:59Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:59Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:59Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:60Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:60Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:60Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:60Ytterby S:90,26
VAXHOLM YTTERBY 4:607Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:607Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:607Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:607Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:61Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:61Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:61Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:61Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:616Ytterby FS:140,30
VAXHOLM YTTERBY 4:616Ytterby S:10,30
VAXHOLM YTTERBY 4:616Ytterby S:100,87
VAXHOLM YTTERBY 4:616Ytterby S:20,30
VAXHOLM YTTERBY 4:616Ytterby S:90,60
VAXHOLM YTTERBY 4:62Ytterby FS:140,05
VAXHOLM YTTERBY 4:62Ytterby S:10,05
VAXHOLM YTTERBY 4:62Ytterby S:20,05
VAXHOLM YTTERBY 4:62Ytterby S:90,10
VAXHOLM YTTERBY 4:620Ytterby FS:140,05
VAXHOLM YTTERBY 4:620Ytterby S:10,05
VAXHOLM YTTERBY 4:620Ytterby S:20,05
VAXHOLM YTTERBY 4:620Ytterby S:90,10
VAXHOLM YTTERBY 4:621Ytterby FS:140,18
VAXHOLM YTTERBY 4:621Ytterby S:10,18
VAXHOLM YTTERBY 4:621Ytterby S:100,52
VAXHOLM YTTERBY 4:621Ytterby S:20,18
VAXHOLM YTTERBY 4:621Ytterby S:90,36
VAXHOLM YTTERBY 4:622Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:622Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:622Ytterby S:100,26
VAXHOLM YTTERBY 4:622Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:622Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:623Ytterby FS:140,08
VAXHOLM YTTERBY 4:623Ytterby S:10,08
VAXHOLM YTTERBY 4:623Ytterby S:100,23
VAXHOLM YTTERBY 4:623Ytterby S:20,08
VAXHOLM YTTERBY 4:623Ytterby S:90,16
VAXHOLM YTTERBY 4:624Ytterby FS:140,21
VAXHOLM YTTERBY 4:624Ytterby S:10,21
VAXHOLM YTTERBY 4:624Ytterby S:100,61
VAXHOLM YTTERBY 4:624Ytterby S:20,21
VAXHOLM YTTERBY 4:624Ytterby S:90,42
VAXHOLM YTTERBY 4:63Ytterby FS:140,12
VAXHOLM YTTERBY 4:63Ytterby S:10,12
VAXHOLM YTTERBY 4:63Ytterby S:20,12
VAXHOLM YTTERBY 4:63Ytterby S:90,24
VAXHOLM YTTERBY 4:637Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:637Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:637Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:637Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:64Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:64Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:64Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:64Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:641Ytterby FS:140,61
VAXHOLM YTTERBY 4:641Ytterby S:10,61
VAXHOLM YTTERBY 4:641Ytterby S:20,61
VAXHOLM YTTERBY 4:641Ytterby S:91,22
VAXHOLM YTTERBY 4:65Ytterby FS:140,08
VAXHOLM YTTERBY 4:65Ytterby S:10,08
VAXHOLM YTTERBY 4:65Ytterby S:20,08
VAXHOLM YTTERBY 4:65Ytterby S:90,16
VAXHOLM YTTERBY 4:66Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:66Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:66Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:66Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:67Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:67Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:67Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:67Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:68Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:68Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:68Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:68Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:685Ytterby FS:140,15
VAXHOLM YTTERBY 4:685Ytterby S:10,15
VAXHOLM YTTERBY 4:685Ytterby S:100,43
VAXHOLM YTTERBY 4:685Ytterby S:20,15
VAXHOLM YTTERBY 4:685Ytterby S:90,30
VAXHOLM YTTERBY 4:69Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:69Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:69Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:69Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:70Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:70Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:70Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:70Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:71Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:71Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:71Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:71Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:713Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:713Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:713Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:713Ytterby S:90,11
VAXHOLM YTTERBY 4:714Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:714Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:714Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:714Ytterby S:90,11
VAXHOLM YTTERBY 4:72Ytterby FS:140,04
VAXHOLM YTTERBY 4:72Ytterby S:10,04
VAXHOLM YTTERBY 4:72Ytterby S:20,04
VAXHOLM YTTERBY 4:72Ytterby S:90,08
VAXHOLM YTTERBY 4:73Ytterby FS:140,02
VAXHOLM YTTERBY 4:73Ytterby S:10,02
VAXHOLM YTTERBY 4:73Ytterby S:20,02
VAXHOLM YTTERBY 4:73Ytterby S:90,04
VAXHOLM YTTERBY 4:74Ytterby FS:140,05
VAXHOLM YTTERBY 4:74Ytterby S:10,05
VAXHOLM YTTERBY 4:74Ytterby S:20,05
VAXHOLM YTTERBY 4:74Ytterby S:90,10
VAXHOLM YTTERBY 4:75Ytterby FS:140,05
VAXHOLM YTTERBY 4:75Ytterby S:10,05
VAXHOLM YTTERBY 4:75Ytterby S:20,05
VAXHOLM YTTERBY 4:75Ytterby S:90,10
VAXHOLM YTTERBY 4:755Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:755Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:755Ytterby S:100,36
VAXHOLM YTTERBY 4:755Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:755Ytterby S:90,25
VAXHOLM YTTERBY 4:756Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:756Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:756Ytterby S:100,36
VAXHOLM YTTERBY 4:756Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:756Ytterby S:90,25
VAXHOLM YTTERBY 4:76Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:76Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:76Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:76Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:765Ytterby FS:143,50
VAXHOLM YTTERBY 4:765Ytterby S:13,50
VAXHOLM YTTERBY 4:765Ytterby S:23,50
VAXHOLM YTTERBY 4:77Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:77Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:77Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:77Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:78Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:78Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:78Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:78Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:79Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:79Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:79Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:79Ytterby S:90,26
VAXHOLM YTTERBY 4:80Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:80Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:80Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:80Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:81Ytterby FS:140,10
VAXHOLM YTTERBY 4:81Ytterby S:10,10
VAXHOLM YTTERBY 4:81Ytterby S:20,10
VAXHOLM YTTERBY 4:81Ytterby S:90,20
VAXHOLM YTTERBY 4:83Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:83Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:83Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:83Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:84Ytterby FS:140,13
VAXHOLM YTTERBY 4:84Ytterby S:10,13
VAXHOLM YTTERBY 4:84Ytterby S:20,13
VAXHOLM YTTERBY 4:84Ytterby S:90,26
VAXHOLM YTTERBY 4:85Ytterby FS:140,08
VAXHOLM YTTERBY 4:85Ytterby S:10,08
VAXHOLM YTTERBY 4:85Ytterby S:20,08
VAXHOLM YTTERBY 4:85Ytterby S:90,16
VAXHOLM YTTERBY 4:853Ytterby FS:140,15
VAXHOLM YTTERBY 4:853Ytterby S:10,15
VAXHOLM YTTERBY 4:853Ytterby S:100,44
VAXHOLM YTTERBY 4:853Ytterby S:20,15
VAXHOLM YTTERBY 4:853Ytterby S:90,30
VAXHOLM YTTERBY 4:854Ytterby FS:140,15
VAXHOLM YTTERBY 4:854Ytterby S:10,15
VAXHOLM YTTERBY 4:854Ytterby S:100,44
VAXHOLM YTTERBY 4:854Ytterby S:20,15
VAXHOLM YTTERBY 4:854Ytterby S:90,30
VAXHOLM YTTERBY 4:86Ytterby FS:140,08
VAXHOLM YTTERBY 4:86Ytterby S:10,08
VAXHOLM YTTERBY 4:86Ytterby S:20,08
VAXHOLM YTTERBY 4:86Ytterby S:90,16
VAXHOLM YTTERBY 4:87Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:87Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:87Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:87Ytterby S:90,18
VAXHOLM YTTERBY 4:88Ytterby FS:140,07
VAXHOLM YTTERBY 4:88Ytterby S:10,07
VAXHOLM YTTERBY 4:88Ytterby S:20,07
VAXHOLM YTTERBY 4:88Ytterby S:90,14
VAXHOLM YTTERBY 4:89Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:89Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:89Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:89Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:90Ytterby FS:140,14
VAXHOLM YTTERBY 4:90Ytterby S:10,14
VAXHOLM YTTERBY 4:90Ytterby S:20,14
VAXHOLM YTTERBY 4:90Ytterby S:90,28
VAXHOLM YTTERBY 4:91Ytterby FS:140,08
VAXHOLM YTTERBY 4:91Ytterby S:10,08
VAXHOLM YTTERBY 4:91Ytterby S:20,08
VAXHOLM YTTERBY 4:91Ytterby S:90,16
VAXHOLM YTTERBY 4:92Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:92Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:92Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:92Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:93Ytterby FS:140,22
VAXHOLM YTTERBY 4:93Ytterby S:10,22
VAXHOLM YTTERBY 4:93Ytterby S:20,22
VAXHOLM YTTERBY 4:93Ytterby S:90,44
VAXHOLM YTTERBY 4:95Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:95Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:95Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:95Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:96Ytterby FS:140,16
VAXHOLM YTTERBY 4:96Ytterby S:10,16
VAXHOLM YTTERBY 4:96Ytterby S:20,16
VAXHOLM YTTERBY 4:96Ytterby S:90,32
VAXHOLM YTTERBY 4:97Ytterby FS:140,11
VAXHOLM YTTERBY 4:97Ytterby S:10,11
VAXHOLM YTTERBY 4:97Ytterby S:20,11
VAXHOLM YTTERBY 4:97Ytterby S:90,22
VAXHOLM YTTERBY 4:98Ytterby FS:140,06
VAXHOLM YTTERBY 4:98Ytterby S:10,06
VAXHOLM YTTERBY 4:98Ytterby S:20,06
VAXHOLM YTTERBY 4:98Ytterby S:90,12
VAXHOLM YTTERBY 4:99Ytterby FS:140,09
VAXHOLM YTTERBY 4:99Ytterby S:10,09
VAXHOLM YTTERBY 4:99Ytterby S:20,09
VAXHOLM YTTERBY 4:99Ytterby S:90,18

Andelstalen är i procent.
Tabellen baseras på utdrag från Lantmäteriet 2014-12-12.