Protokoll från årsstämman 2022

Årsstämman hölls den 25e september kl 16:00 i Bygdegården, Resarö.

Vid stämman närvarande 13 personer varav 11 röstberättigade medlemmar.

Protokoll från årsstämman 2022 och övriga handlingar återfinns på dokument sidan.