Protokoll från årsstämman 2021

Årsstämman hölls den 30e september kl 19:00 i Kyrkan, Resarö.

Vid stämman närvarande 16 personer varav 15 röstberättigade medlemmar.

Protokoll från årsstämman 2021 och övriga handlingar återfinns på dokument sidan.