Kallelse till årsstämma 2021

Dag: 2020-09-30 kl 19:00

Plats: FÖRSAMLINGSGÅRDEN, Kyrkan

Dagordning enligt kallelse och Verksamhetsberättelse.

Vi påminner de som kommer om att hålla avstånd till varandra för att motverka spridningen av Covid-19. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber är det bra om du inte deltar.

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!