Protokoll från årsstämman 2020

Årsstämman hölls den 1 oktober kl 19:00 i Paviljongen, Resarö.

Vid stämman närvarande 10 personer varav 10 röstberättigade medlemmar.

Protokoll från årsstämman 2020 och övriga handlingar återfinns på dokument sidan.