Protokoll från årsstämman 2014

Årsstämman hölls den 29 september kl 19:00 i Bygdegården, Resarö.

Vid stämman var 50 röstberättigade medlemmar representerade, varav 43 närvarande och 7 via fullmakt.

Protokoll från årsstämman 2014 och övriga handlingar återfinns på dokument sidan.