Protokoll från årsstämman 2015

Årsstämman hölls den 29 september kl 19:00 i Bygdegården, Resarö.

Vid stämman var 13 röstberättigade medlemmar representerade, varav 13 närvarande.

Protokoll från årsstämman 2015 och övriga handlingar återfinns på dokument sidan.