Protokoll från årsstämman 2016

Årsstämman hölls den 12 september kl 19:00 i Bygdegården, Resarö.

Vid stämman var 10 röstberättigade medlemmar närvarande.

Protokoll från årsstämman 2016 och övriga handlingar återfinns på dokument sidan.