Protokoll från årsstämman 2017

Årsstämman hölls den 12 september kl 19:00 i Bygdegården, Resarö.

Vid stämman närvarande 20 personer varav 17 röstberättigade medlemmar.

Protokoll från årsstämman 2017 och övriga handlingar återfinns på dokument sidan.