Kallelse till årsstämma 2018

Dag: 2018-09-12 kl 19:00

Plats: Bygdegården, Ytterbyvägen, Resarö

Dagordning enligt kallelse: YBS_Kallelse_arsstamma_2018

Resultat- och balansrapport och verksamhetsberättelse kommer att läggas upp ca en vecka innan mötet.

Välkomna!

Styrelsen för YBS