Protokoll från årsstämman 2018

Årsstämman hölls den 12 september kl 19:00 i Bygdegården, Resarö.

Vid stämman närvarande 9 personer varav 9 röstberättigade medlemmar.

Protokoll från årsstämman 2018 och övriga handlingar återfinns på dokument sidan.