Protokoll från årsstämman 2019

Årsstämman hölls den 26 september kl 19:00 i Bygdegården, Resarö.

Vid stämman närvarande 14 personer varav 13 röstberättigade medlemmar samt en fullmakt.

Protokoll från årsstämman 2019 och övriga handlingar återfinns på dokument sidan.