Röjning i parken 1/4 kl 10.00

Röjningen i parken pågor och nästa tillfälle är den 1/4 kl 10.00. Det kommer också att vara ett allmänt möte den 7/4 kl 10.00.

Du som vill hjälpa till är välkommen att delta.


Den här bilden är från förra röjningstillfället. Klicka på bilden för att förstora den.

Mvh
YBS styrelsen

Stormen Alfreda – parken

Styrelsen var på plats i söndags och inspekterade följderna av stormen Alfredas framfart i ”parken”, skogsområdet i närheten av gamla brandstationen.

Ett 25-tal träd har fallit och ytterligare ett dussin behöver tas ned. Styrelsen arbetar skyndsamt med att ta in offerter för att fälla de träd som riskerar att falla.

Tills parken är röjd bör man ej gå i området med tanke på risken för att ytterligare träd kan falla.