Kategoriarkiv: Okategoriserade

Dikning i parken

En av alla aktiviteter som satts upp för året var att dika delar av parken. Detta utfördes i måndags (2020-05-18) av Leif Hultberg från Propellertjänst som fick assistans av ordförande Gunnar.

Resultatet av eldningen

YBS Ytterby B Samfällighetsförening har nu röjt upp i vårt Parkområde S10.

Medlemmar och styrelsen har ställt upp och eldat 5 st stora högar vid två tillfällen, skogen är nu ganska fin och nu väntar vi på att Blåsippor och Vitsippor ska böraja dyka upp om en månad.

Tony Wilkins och hans gäng har fått uppdrag att fortsätta ta ner träd som är dåliga, en del granar har barkborren i sig och måste snarast tas hand om.

Tony kommer lägga upp en del stockar mitt emot brandstationen för mellanlagring av en del större timmer.

Sent i höst kommer vi troligen att behöva göra en ny insats i skogen med eldning och då måste medlemmarna ställa upp och hjälpa till för att begränsa kostnaden.

Bilden är från ett tidigare eldningstillfälle.

Väl mött igen!

YBS Styrelse

Kallelse till årsstämma 2019

Dag: 2019-09-26 kl 19:00

Plats: Bygdegården, Ytterbyvägen, Resarö

Dagordning enligt kallelse. Verksamhetsberättelsen, Resultat- och balansrapport samt budget finns på dokumentsidan.

Inkommen motion från YBF.

På mötet kommer vi att informera om de kostnader som varit till följd av stormen som drabbade skogsområdet vid gamla brandstationen i vintras. Föreningen har minimalt med intäkter vilket gör att eventuella kostnader för att ta hand om skogen vid en storm eller andra kostnader som lantmäteriförrättningar blir ett problem för föreningen som eventuellt kommer behöva göra ett avgiftsuttag från föreningsmedlemmarna. Frågan huruvida vi framöver ska vårda parken kommer behandlas under stämman, se punkt 15 på dagordningen, och vi ser gärna att så många som möjligt kan komma på stämman.

Välkomna!

Styrelsen för YBS

Uppdatering av medlemsadresser

Vi kommer under juli och augusti att ringa runt till de olika fastighetsägarna som ingår i samfälligheten för att uppdatera vårt adressregister. Detta för att vi behöver ha aktuell mejladress och telefonnummer för att enklare kunna skicka ut information.

Röjning i parken 1/4 kl 10.00

Röjningen i parken pågor och nästa tillfälle är den 1/4 kl 10.00. Det kommer också att vara ett allmänt möte den 7/4 kl 10.00.

Du som vill hjälpa till är välkommen att delta.


Den här bilden är från förra röjningstillfället. Klicka på bilden för att förstora den.

Mvh
YBS styrelsen

Stormen Alfreda – parken

Styrelsen var på plats i söndags och inspekterade följderna av stormen Alfredas framfart i ”parken”, skogsområdet i närheten av gamla brandstationen.

Ett 25-tal träd har fallit och ytterligare ett dussin behöver tas ned. Styrelsen arbetar skyndsamt med att ta in offerter för att fälla de träd som riskerar att falla.

Tills parken är röjd bör man ej gå i området med tanke på risken för att ytterligare träd kan falla.